Odkazy

Zde Vás chceme upozornit na zajímavé odkazy, kde můžete najít mnoho dalších zajímavých a pro Vás velmi prospěšných informací:

Všeobecná zdravotní pojišťovna www.vzp.cz
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna www.hzp.cz
Zdravotní poj. Ministerstva vnitra www.zpmvcr.cz
Portál zdravotních pojišťoven www.portalzp.cz
Česká lékárnická komora www.lekarnici.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR www.mzcr.cz